ELKÖLTÖZTEM......... :)

2009.09.28. 19:55

Az oldal elköltözött, a www.my-realy-life.blogspot.com -ra
HA valaki szerette az írásaim ott megtalál:)
ide többet nem valószínű, hogy írok, és kb 3 hónap múlva törlöm is az oldalt:)
ez van...
sziasztok:)

 

Egy művet kellett elemzni, azt hiszem ez is jól sikerült, de döntsétek el ti...:

 

Janus Pannonius : Búcsú Váradtól
(egy mű értelmezése)

 

Vázlat:
I.) A vers keletkezéstörténte
II.1.) Műfaja
   2.) Hangnem, verselés, ritmus
III.) Janus Pannonius hatása
 

       Janus Pannonius 1541. elején tért haza vakációra Ferrarából nagybátyjához, Nagyváradra. Innen hívta meg őt Budára és valószínűleg ez ihlette a költőt versírásra. Művei közül szépségével, lírai gazdagságával kitűnik ez a vers. Ez az első magyar földön keletkezett humanista remekmű, az első tájleírás. Újszerű, könnyed és természetes.
       A költő az antik római hagyományokat, írókat követte: Horatiust, Vergiliust. Próbálta minél több kor kultúráját befogadni. A kuruc korban vol jellemző a búcsúvers, amely a nép- és műköltészetben i gyakori lírai műfaj. Témája általában egy szeretett személytől vagy a környezettől való elválás. Ilyen verset írt még Janus Pannoniuson kívül Bornemisza Péter és Balassi Bálint is. A mű címéből is kiderül, hogy búcsúvers. Megtudjuk belőle, hogy, szeretett városától búcszik a költő. Az elválás mindig összetett érzés, a visszatartó kedves emlékek szemben állnak a várható élményekkel. Ez a lehetőség, ellentétes hangulat jellemző afiatal poéta művére.
   A vers egész felépítését a motívumok és a különböző értékek ellentéte határozza meg. Az első három versszak a Nagyvárad környéki téli tájat mutatja be. A vers legelején a "mély hó" és a "ködös fagy" a költő szorongására utal, de a félelemmel szemben ott áll a meghívás parancsa és felcsattan a sürgető refrén. A második és a harmadik versszakban a költő kezd feloldódni. A kemény fagy már nem akadálya, hanem segítője az utazásnak. Ez a hangulat változás ellentétes motívumokkal jelenik meg. ( tél - nyár; csónak - repülő szán; folyó - ingovány) A kezdeti félelmet, szorongást reménykedés, derű váltja fel.
   Már éppen kezdené élvezni a repülést, az utazást, amikor a negyedik versszakban megjelennek a városhoz visszahúzó értékek. Ilyenek például a könyvtár, a gyógyforrások, a királyi aranyszobrok. Ezekben a strófákban a refrén ismétlődő útrahívása szemben áll a koránni élményeit felidéző lírai szereplő godolataival. Felerősödik az ellentét a múlt élményei és a jövő reménységei között. Janus Pannonius megszerette Nagyváradot és szomorúan hagyja el. A vers legvégén beletörődik az utazásba és Szent László segítségét kéri. Könyörgéssel fordul  a legendáshoz királyhoz, hogy segítse útján.
   A költemény gyors, pattogó 11 szótagos sorokbó áll, ezért a hangneme gyorsan változik. A elején félelem, majd derű, reménykedés és a legvégén könyörgés járja át a verset. A művet 6 soros versszakokra bontja, melyek végén refrén áll: " Hajrá, fogyjon az út, társak, siessünk!" Meglátszanak a reneszánsz jellemzők.
       Janus Pannonius remek költő volt, európaszerte elismerték munkásságát. E a vers bemutatja szeretetét  és ragaszkodását Nagyvárad, Magyarország iránt. Költeménye a magyar irodalom fontos műve. Bár későbbi verseiben arról írt, hogy túl korán érkezett haza, nincsen befogadó közönsége, mégis szerette ezt az országot. Halála után Mátyás király gyűjtette össze műveit, de igazából csak a 20. században kezdtek fogllkozni velük. Feldolgozta műveit Csorba Győző és Weöres Sándor is.

 

Remélem tudtam segíteni neketek...:):)
   

Én, Antigoné

2009.06.12. 13:59

Egyes szám első szemlyű foglamazást kellett írni az Antigonéról, és kerettörténetet kellett kitalálni, hogyan meg miként meséli el Antigoné az életét... remlem tetszik:

Én, Antigoné

Vázlat:
I.) Találkozás Akhilleusszal a túlvilágon
II.1.) A bonyodalom kezdete
   2.) Kreón parancsa, az isteni törvény megszegése
   3.) A lelkiismeret parancsa, halálom
III.) A béke helyreállt

          Kedves Akhilleusz! Sajnálom, hogy csak itt, a másvilágon találkozhattunk. Én, Antigoné, a Labdakidák nemzetségéből származom, akiknek igen keserves sorsot hozott az élet. Mindenki, akit szerettem, halállal végezte. Kérdezheted, drága Akhilleusz, hogy miként kerültem én is ide, a másvilágra. Ez elég bonyolult történet, de a kedvedért elmesélem.
           Az egész úgy kezdődött, hogy apámat, Oidipuszt szülei csecsemő korában kitették egy hegyre, egy balszerencsét sejtető jóslat miatt. A jövendölés tartalma az volt, hogy megöli az apját és elveszi  feleségül a saját édesanyját. A jóslat végül is bekövetkezett. Miután kiderült, hogy Oidipusz felesége tulajdonképpe az anyja, apám kiszúrta szemeit. Fivéreim, Eteoklész és Polüneikész, vették át helyét Thébai trónján. Elüldözték apámat Kolónoszba, ahova Iszménével elkisértük őt. Testvéreim megfogadták, hogy felváltva fognak uralkodni, de az első év letelte után Eteoklész nem adta át Polüneikésznek a trónt. Átvert bátyám elhagyta Thébáit, de nemsokára egy hadsereggel tért vissza. Testvéreim egymás keze által hulltak el. Őket nagybátyám, Kreón követte a trónon.
     Kinevezése után parancsot adott, ogy a város védelmében elesett Eteoklészt díszes temetésben kell részesíteni, míg a hazaáruló Polüneikészt megbélyegzésként temetetlenül kell hagyni. Őt tilos volt bárkinek eltemetnie. Kreón megtagadta az isteni parancsot. Miszerint minden halottnak kijár a végtisztesség. Azt hitte, hogy az isteni törvényen felül áll az ő utasítása.
     Gondolhatod, drága Akhilleusz, mit éreztem, mikor ezeket meghallottam. Hisz tulajdon nagybátyám adta ezt a kegyetlen törvényt. A palotába siettem Iszménéhez. A segítségét kértem bátyánk eltemetéséhez. Ő viszont gyáva volt, nem ert szembeszállni Kreón parancsával. Félt a haláltól, és engem is féltett. Pedig ha jó ügyért hal meg valaki, az inkább jutalom, mint büntetés. Egyedül mentem el megadni a végtisztességet. Először senki nem látott meg, mivel gyönge nő vagyok, nem bírtam el a testet, így csak homokkal hintettem be bátyámat, hogy addig se legyen ott pőrén. Gondolom az őrök észrevették, hogy a testet valaki lehintette é jelentették a zsarnoknak, mivel másnap, amikor visszamentem Polüneikész sírjához, már éles volt a szemük. Elfogtak és elvittek Kreónhoz. Tettemet viszont sohasem tagadtam. Emlékszem is mit kérdezett: " Állsz csak itt fejed lehajtva, szólj te már, Elvállalod, hogy megtetted vagy cáfolod?" S én magabiztosan kiálltam tettem mellett. Ezután behozták Iszménét, mert Kreón biztos volt benne, hogy nem egyedül csináltam. Húgom válasza nagyon meglepett, hisz azt vallotta, hogy segédkezett nekem. Csak szánalmat éreztem iránta, hirtelen jellemváltozása undort váltott ki belőlem. Biztosítottam nagybátyámat, hogy Iszmnének semmi köze nem volt tettemhez. Ezután szörnyű ítéletet kaptam: halálbüntetést. Az őrök elvezettek, s egy barlangba zártak igen kevés étellel. Én inkább saját kezemmel vetettem véget a szenvedésnek.
      Később itt a másvilágon megtudtam, hogy Haimón apjához sietett, hogy megmentsen. Vőlegényem megfenyegette apját, a zsarnokot, hogy ha meghalok, még valaki emg fog halni. Kreón félreértette szavait, fenyegetésként vette. Ezután Kreón szomorú jóslatot kapott Teiresziából. A jövendölésben az állt, hogy halálomért és az isteni törvény megszegéséért saját gyermekeinek egyikével fizet meg. Nagybátyám nagyon megijedt. Elrendelte, hogy azonnal temessék el Polüneikészt, engem pedig engedjenek szabadon. Haimón elkísérte Kreón embereit hozzám, de elkéstek én már véget vetettem az életemnek. Szerelmem az irántam érzett szeretete miatt leszúrta magát. Euridiké pedig a fia elvesztése miatt szintén öngyilkos lett. Kreón összeomlott a tragédia után, ő is véget akart vetni az életének, de az istenek nem engedték. Az ő büntetéseaz , hogy élete végéig bűntudattal kell élnie.
             Láthatod hát dicső Akhilleusz, milyen szomorú a története családomnak. Egy valami vígasztal csak, hogy itt, a másvilágon talán boldogok lehetünk. Egyedül Iszménét sajnálom, aki az élők sorában maradt Kreónnal. Remélem, a béke helyreállt a Labdakidák családja körül. Köszönöm drága barátom, hogy végighallgattad a történetem. A családom szinte minden tagja már a másvilágon van, ha szeretnéd, bemutatlak nekik.
Remélem tetszett a történet.... akinek nem az nygodta írja meg mert így is javíthatok a teljesítményemen. Pussz

Hát sziasztok ismét!

Mit is mondhatnék, nagyon régen írtem, de valahogy nem volt mit mondanom.... most hogy itt az év vége sok minden megváltozik.
nem vagyok már pici elsős....:D Nemsokára dolgozni fogok nyári munkát... pontosabban holnap.... ciőgyárba fogok cipőfűzőt befüzögetni....:) Negy álom meló de jobb a semminél... Utánna meg irány ivssza a suli padba.... intezív nyári nyelvtanfolyam. Hurrá....pff. Már most unom a németet... hát még nyáron hogy fogom.... nah mind1.
szorítsatok nekem hogy túléljem az elkövetkező kemény dolgos és nem annyira pihentető nyarat, ha lesz időm meg energiám mostantól gyakrabban írok mert hát ugye tök jó kiöntenem a lelkem.... még ha nem olvassa senkise akkor is....:)

Nah ennyit rólam.... s hoy segítsek leendő elsősöket leírok két ötös fogalmazásomat, hogy átha jvőre vagy utánna ebből tudtok kszülni, vagy gazdálkodni:) 

Yesman - Igenember 2009

2009.02.06. 21:09

Igazából csak azért, néztem meg mert baráti társaságal mentük moziba és a többség ezt akarta nézni. De ki kell jelentenem pozítívan csalódtam, ez a film fergeteges volt, ebben lehet, hogy az iz közrejátszott, hogy angolul néztük és Jim Carrey hangja nagyon tetszett.
Jim Carrey-t sose kedveltem, nekem túl mű volt ez az Ace Ventura stílus, de ebben a filmben hozot mindent amit a karaktere megkövetelt. Az elején tényleg bezárkozó, aztán folyamatosan megnyíló.... összességében levett a lábamról ez a film. Nagyon tetszett, mindenkiek ajánlom.
(egy részlet amit sose fogok elfelejteni, az a nagymamás rész volt... aki látta filmet érti miről beszélek... :))


Mindenkinek ajánlom ezt a filmet, és ne feledjétek A NOMAN-ek nem nyerők, legyetek Yesman-ek ,IGENEMBEREK!!!!!

(jah és a A főszereplő csaj is nagyon ott volt, egyzserűen imádtam ahogy együtt játszottak.)

A magyar Smack that ...XD

2009.01.25. 14:25

Nagy szám most nálunk az osztályba ez a szám. Tényleg nyagyon jól megoldották, hogy magyar legyen, nekem a szöveg is bejön. Infó órán állandóen ez bömböl... a tanár már unja is, de hát most eza  menő xd
Itt a videó:

 

Itt a szövege is XD::
Segíts!
Várj még!
Még várj!
Hé várj!
 

Te nekem kellesz,
Kell a csókod,a szíved a lelked.
Óóó emlékszem arra mikor először megláttam.
Gyönyörű szép szemed a tűző napsugárban.
Rámnéztél én pedig éreztem jó vagyok nálad.
Azóta te vagy a párom,az egyetlen
akit szeret,
akit szeretek,
mert ez olyan jó nekem,
csak szeress,
ahogy én teszem,
úgy szeress. (Óóó)
Szeret akit szeretek,
Mert ez olyan jó nekem. Csak szeress ahogy én teszem úgy szeress. (Óóó)

 

Soha nem feledem el amikor a partnál fülembe súgtad az éjszaka ránk vár.
Átöleltelek te megcsókoltál,a többi megtörtént,s ment a maga útján.
Nem részletezem most már mindenki sejti hogy fáj,
Amikor a szívet megbántják kiderül a lánynak csak játszódás.
Átvert és úgy éreztem meghalok ha nála
Nem leszek soha se jó csak egy éjszakára,
De nekem vele egy éjszaka túlságosan drága
Félek hogy mindennek vége,
csak annyit kérek szeress
eszméletlenül szeress
ez olyan jó nekem,
ahogy én teszem úgy szeress. (Óóó)

 

Szeress, eszméletlenül szeress
ez olyan jó nekem,
ahogy én teszem úgy szeress. (Óóó)


Segíts!
Várj még!
Még várj!
Hé várj!

Te nekem kellesz,
Kell a csókod,a szíved a lelked.
Óóó emlékszem arra mikor először megláttam.
Gyönyörű szép szemed a tűző napsugárban.
Rámnéztél én pedig éreztem jól vagyok nálad.
Azóta te vagy a párom,az egyetlen
akit szeret,
akit szeretek,
mert ez olyan jó nekem,
csak szeress,
ahogy én teszem,
úgy szeress. (Óóó)
Szeret akit szeretek,
Mert ez olyan jó nekem. Csak szeress ahogy én teszem úgy szeress. (óóó)

 

Soha nem feledem el amikor a partnál fülembe súgtad az éjszaka ránk vár.
Átöleltelek te megcsókoltál,a többi megtörtént,s ment a maga útján.
Így,Így
Amikor csak érzed így,így
Csókolj még kérlek így,így
De a szerelem nem csak egy játék


Átvert és úgy éreztem meghalok ha nála
Nem leszek soha se jó csak egy éjszakára,
De nekem vele egy éjszaka túlságosan drága
Félek hogy mindennek vége,
csak annyit kérek szeress
eszméletlenül szeress
ez olyan jó nekem,
ahogy én teszem úgy szeress. (óóó)

 

Szeress, eszméletlenül szeress
ez olyan jó nekem,
ahogy én teszem úgy szeress. (óóó)

 

Segíts!
Várj még!
Hé várj!
Várj még!
Hé várj!
Hé várj!

Aladdin - Dzsini dala

2009.01.25. 13:48

Ki ne imádná Aladdin, de főleg dzsinit, kisebb koromban kedvenc mesém volt. A disney minden meséje csodás, de ezt egyzserűen még most is imádom, mert Dzsini tök jó fej. Kiskoromban mindig azt szerettem volna, hogy nekem is legyen egy saját dzsinim, aki midnig a legjobb barátom lesz. Jázmin, Jágó meg a többiek is aranyosak, de nekem örök kedvencem Dzsini marad. A nagy kék barát.
és itt az egyik dala, amiben a barátságról énekel a maga módján :):)

 

Brandy - Right Here

2009.01.25. 13:40

Ez  csajszi kinézetre nem szimpatikus, amikor először megláttam a viván a klippet nagyon nem tetszett, de aztán másodszor, harmadszor  mikor meghallgattam a szám maga megtetszett. Jó ritmusa van meg fülbemászó. A csaj még mindig nem szimpatikus, de a dala az jó, ha ilyen zenéket fog még csinálni, lehet szimpatikussá válik.
Itt a videó ha valaki nem tudná melyikről van szó:
 

Esti mesék

2009.01.25. 13:31

Ez a film hozta azt amit elvártam egy Adam Sandler filmtől. Volt benn szerelem, jó sok humor...és persze egy jó adag ADAM SANDLER. Nagyon tetszett ez a vonal, hogy meséltek valamit este, másnap pedig közvetve megtörtént. Pl.: rágógumi eső....stb.
Ez a film jó kikapcsolódás mindenkinek. Szeritnem a gyerekek tök arik voltak, jó volt a szereposztás. A film nagyon rendben van, mindenki jól hozta a szerepet szóval nálam nyerő.
ha érdekel nézd meg...érdemes:)

elvileg még nem lehene meg, de hát letölteni könnyebb, mint elmenni moziba. Nah mind1.

Minisztori by: www.filmkatalogus.hu
A film Skeeter Bronsonról szól, aki egy hotelben dolgozik londínerként. Élete gyökeresen megváltozik, amikor unokahúgának és unokaöccsének felolvasott esti meséi varázslatos módon életre kelnek.

 

Camp ROCK!!!

2009.01.20. 17:55

Sokan úgy beszélnek erről a filmről, hogy HSM klón, pedig az alapsztori is teljesen más. Itt nem kezdenek el az egyik pillanatban énekelgetni meg táncikálni utánna meg folytatják mintha misem történt volna. Itt minden dal egy fellépésen vagy úgy hangzik el, hogy az tényleg éneklés nem csak ugy jön magától. Demi Lovato alakítása naygon levett a lábamról, mondjuk szerintem kicsit előnytelen magyarhangja lett. Nyávogosabb lett tőle, de ez csak az én véleményem. A csaj énekhangja baromi jó...nagyon tehetséges, bár nekem nem ő volt a kedvencem, hanem Tess(Meaghan Jette Martin). Annyira  jól játszotta ezt a számító kis dögöt, nagyon tetszett. De a legjobban az, amikor a végén bocsánatot kért, mert látszott, hogy a karakterébe is van jó nem csak egy kis hülye.
Joe Jonasról mindig tudtam, hogy helyes, és baromi jó hangja van, de most megtudtam, hogy színészkedni is tud. Nekem irtóra tetszett ez a jellem akit, Joe alakított. Shane igazi sztár, de mégis van gyengapontja és ugyanugy vágyik megértésre. Joe remekül hozta ezt a figurát.
A másik nagy kedvencem (Alyson Stoner )Caitlyn Geller aki már a tucatjával olcsóbban is nagyon aranyos volt. Itt végre kicsit felnőtt és tényleg nagyon jól játszott.

A film nem volt csalódás számomra. Remélem lesz 2. rész is és végre csókot is láthatnak a rajongók Shanetől és Mitchietől.

Sztori by www.filmkatalogus.hu :
Camp Rock egy hely, ahol a tehetséges tinik kibontakozhatnak, és tovább növelhetik tudásukat. Mitchie Torres első nyarát tölti itt, de csupán egy feltétellel jöhetett el: anyjának segít a tábor konyhájában. Ezen a nyáron a híres énekes, Shane Gray is tanítani fog itt. Mitchie erről mit sem tud, de később mégis barátság alakul ki közöttük. Mitchie eközben eltitkolja, hogy ki is ő valójában, mert csak így illeszkedhet be a sikeresek és gazdagok közé. És itt kezdődnek a bonyodalmak...